Renault
Trucks Gamma C

En els vehicles de construcció podem trobar la Gamma C, la qual ofereix una excel·lent càrrega útil. A més, aquest vehicle s'ha dissenyat a partir de components, peces i solucions robustes i d'eficàcia provada. Una robustesa que s'estén al disseny exterior del vehicle.

La gamma C garanteix una capacitat motriu excepcional per accedir a tot tipus de terrenys gràcies a una distància fins a terra elevada.

El Renault Trucks C és l'eina de treball perfecte per augmentar la productivitat i oferir el millor confort al conductor.

Amb els vehicles de construcció podrà donar resposta a les seves necessitats en el transport del formigó, facilitar les operacions d'excavació i accedir a totes les teves obres per transportar materials amb una càrrega útil elevada.
 


Un vehicle a la teva mida
Dipòsits i llantes d'alumini, frens de disc, eixos tàndem de reducció simple: gràcies al pes en buit, optimitzat, el Renault Trucks C pot transportar una gran càrrega útil. Els nombrosos packs simplifiquen i minimitzen les operacions de carrossat.

UNA CÀRREGA ÚTIL EXCEPCIONAL I GRAN FACILITAT DE CARROSSAT

CARREGA ÚTIL DE FINS A 28,8 T
 
  • 3 tipus de sortides d'escapament: esquerra, a la via i vertical
  • Capacitat de càrrega de fins a 100 t en tractora i rígid 6x4
  • Preparacions mecàniques i elèctriques per a la instal·lació de grues
  • 3 tipus de fixacions de carrosser: flexibles, semiflexibles i rígides, segons la carrosseria
  • Dipòsits d'alumini per reduir el pes fins a un 50%