Renault
Distribución

Referent als vehicles de distribució, podem trobar la gamma D, a la qual són múltiples les predisposicions mecàniques i elèctriques que faciliten les operacions de carrossat i permeten la instal·lació dels equips necessaris per a totes les activitats de distribució.

El xassis d'aquests vehicles ha estat provat en condicions de càrrega molt elevada i la cabina ha estat reforçada amb equips i materials de resistència contrastada, per així garantir una fiabilitat màxima i augmentar la seva vida útil.

Les característiques de la gamma D li permetran circular per qualsevol lloc de la ciutat, fins i tot en aquelles zones urbanes més inaccessibles.

La gamma de distribució posa a la seva disposició camions per al transport de vehicles en aplicacions de distribució, dóna resposta a les necessitats del transport amb cisterna, de materials i al sector del transport a temperatura controlada.