Entrega vehicle / Entrega vehículo

Entrega d’un D18 WIDE P4X2 320 E6 al nostre client UCO Sa Pobla, S.A.L.
Fa l’entrega del vehicle el nostre comercial Pau Ramis.
——————————————————————————–
Entrega de un D18 WIDE P4X2 320 E6 a nuestro cliente UCO Sa Pobla, S.A.L.
Hace la entrega del vehículo nuestro comercial Pau Ramis.

Publicado en Actualidad | Deja un comentario

Entrega vehicle / Entrega vehiculo

Entrega d’un D10 LOW P4X2 210 E6 al nostre client Glaç, S.A.
Fa l’entrega del vehicle el nostre comercial Biel Comas.
——————————————————————————–
Entrega de un D10 LOW P4X2 210 E6 a nuestro cliente Glaç, S.A.
Hace la entrega del vehículo nuestro comercial Biel Comas.

Publicado en Actualidad | Deja un comentario

Entrega vehicle / Entrega vehiculo

Entrega d’un C380 R6X2 E6 al nostre client Transports i excavacions Germans Mulet, S.L.
Fan l’entrega del vehicle els nostres comercials Pau Ramis i Biel Comas.
——————————————————————————–
Entrega de un C380 R6X2 E6 a nuestro cliente Transports i excavacions Germans Mulet, S.L.
Hacen la entrega del vehículo nuestros comerciales Pau Ramis y Biel Comas.

Publicado en Actualidad | Deja un comentario

Entrega vehicle / Entrega vehiculo

Entrega d’un T460 T 4X2 E6 al nostre client Transportes Miquel Socias e hijos.
Fan l’entrega del vehicle els nostres comercials Pau Ramis i Biel Comas.
——————————————————————————–
Entrega de un T460 T 4X2 E6 a nuestro cliente Transportes Miquel Socias e hijos.
Hacen la entrega del vehículo nuestros comerciales Pau Ramis y Biel Comas.

Publicado en Actualidad | Deja un comentario

Entrega vehicle / Entrega vehículo

Entrega d’un C440 T4X2 E6 al nostre client Transportes Sureste, S.A.
Fa l’entrega del vehicle el nostre comercial Pau Ramis.
——————————————————————————–
Entrega de un C440 T4X2 E6 a nuestro cliente Transportes Sureste, S.A.
Hace la entrega del vehículo nuestro comercial Pau Ramis.

Publicado en Actualidad | Deja un comentario

Entrega vehicle / Entrega vehiculo

Entrega d’un C440 T4X2 K E6 al nostre client Melchor Mascaró, S.A.
Fa l’entrega del vehicle el nostre comercial Pau Ramis.
——————————————————————————–
Entrega de un C440 T4X2 K E6 a nuestro cliente Melchor Mascaró, S.A.
Hace la entrega del vehículo nuestro comercial Pau Ramis.

Publicado en Actualidad | Deja un comentario

Entrega camiones / Entrega camions

Entrega de dos camions de lloguer al nostre client Transportes Barceló 2010, S.L.
Fan les entregues els nostres comercials Miquel Morro i Pau Ramis.
—————————————————————————-
Entrega de dos camiones de alquiler a nuestro cliente Transportes Barceló 2010, S.L.
Hacen las entregas nuestros comerciales Miquel Morro y Pau Ramis.

Publicado en Actualidad | Deja un comentario

Entrega vehículo / Entrega vehicle

Entrega d’una Master 3T5 VAN STD FWD 130 E6 al nostre client Frutas Huguet, S.L.
Fa l’entrega del vehicle el nostre comercial Miquel Morro.
——————————————————————————–
Entrega de una Master 3T5 VAN STD FWD 130 E6 a nuestro cliente Frutas Huguet, S.L.
Hace la entrega del vehículo nuestro comercial Miquel Morro.

Publicado en Actualidad | Deja un comentario

Entrega vehículo / Entrega vehicle

Entrega d’una MASTER 4T5 VAN STD RTWD 165 EVI al nostre client Ultrabus, S.L.
Fan l’entrega del vehicle el nostre comercial Miquel Morro i el cap de post-venta Francisco Fenoy.
——————————————————————————–
Entrega de una MASTER 4T5 VAN STD RTWD 165 EVI a nuestro cliente Ultrabus, S.L.
Hacen la entrega del vehículo nuestro comercial Miquel Morro y el jefe de post-venta Francisco Fenoy.

 

Publicado en Actualidad | Deja un comentario

Entrega vehículo / Entrega vehicle

Entrega d’un D12 LOW P4X2 240 E6 al nostre client Maversa Marimon, S.A.
Fa l’entrega del vehicle el nostre comercial Pau Ramis.
——————————————————————————–
Entrega de un D12 LOW P4X2 240 E6 a nuestro cliente Maversa Marimon, S.A.
Hace la entrega del vehículo nuestro comercial Pau Ramis.

Publicado en Actualidad | Deja un comentario